Лінія довіри Групи Нафтогаз

Умови використання веб-сайту (надалі – «Умови використання»)

1. ТОВ «КПМГ-Україна» (надалі – «КПМГ») надає та супроводжує систему KPMG Hotline Case Management System (надалі – «Програмне забезпечення») для Лінії довіри на замовлення Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (надалі – «Замовник»).

2. Використовуючи Веб-сайт користувач приймає без обмежень і застережень ці Умови використання.

3. Передаючи інформацію через веб сайт користувач підтверджує, що така інформація, наскільки йому відомо, є достовірною та правдивою. Передаючи інформацію користувач надає свою згоду КПМГ та Замовнику на обробку цієї інформації та будь-які подальші дії із цією інформацією. Будь-які повідомлення та\або інформація, передані через Веб-сайт не будуть розглядатися як приватна власність та можуть бути передані Замовнику.

4. КПМГ не перевіряє повноту і точність, а також не встановлює достовірність інформації, яка передається користувачами з допомогою Програмного забезпечення, тому не несе жодної відповідальності за зміст такої інформації.

5. Забороняється використовувати Програмне забезпечення та Веб-сайт для:

5.1. спаму або масових розсилок;

5.2. сканування портів інших серверів, підключених до інтернету;

5.3. розповсюдження шкідливих програм, вірусів, шпигунських програм тощо;

5.4. розповсюдження нелегальних матеріалів або матеріалів, захищених законодавством України про інтелектуальну власність чи міжнародним правом;

5.5. вчиняти дії, що порушують права, свободу, честь і гідність будь-якої людини;

5.6. робити спроби отримати доступ до облікового запису та/або логін та пароль іншої особи, у тому числі шляхом вгадування (підбору) логіну та паролю;

5.7. розповсюджувати або передавати будь-яку інформацію, що порушує авторські права, є загрозливою, неправильною, свідомо фальшивою, образливою, принизливою, наклепницькою, образливою для людської честі, грубою, нецензурною, скандальною або непристойною

6. Будь-які персональні дані (наприклад, ім'я, адреса, номер телефону або адреса електронної пошти користувача), які передаються через Веб-сайт будуть використовуватися відповідно до Заяви про дотримання конфіденційності.

7. Залежно від конфігурації браузера, можуть бути доступні різні функції Програмного забезпечення. КПМГ не може надати жодних гарантій щодо несумісності з браузером, порушення роботи чи нанесення шкоди комп'ютеру користувача, і далі відмовляється від будь-яких гарантій з огляду на будь-яку залежність роботи Програмного забезпечення від характеристик браузера. Існують ризики, пов'язані з передачею інформації через Інтернет та технічними процесами, пов'язаними з такими передачами. Тому КПМГ не несе відповідальності за будь-які порушення безпеки, конфіденційності або втрати даних, що виникають внаслідок їх електронної передачі через Інтернет.

8. Хоча КПМГ приймає розумні кроки для забезпечення безперервності функціонування Програмного забезпечення, КПМГ не може гарантувати відсутність призупинення, переривання або тимчасової недоступності Веб-сайту та/або Програмного забезпечення та не бере на себе будь-яку відповідальність за таке призупинення, переривання або тимчасову недоступність. КПМГ не може надати жодних гарантій у зв'язку з цим і тому не несе відповідальність за будь-які збитки, що можуть стосуватися використання Інтернету та IT або телекомунікаційних мереж, включаючи, без обмеження:

9. Користувачам Програмного забезпечення рекомендується використовувати оновлене антивірусне програмне забезпечення, брандмауери, диференціювання облікових записів з точки зору їх повноважень в операційних системах та інші сучасні методи забезпечення безпечної експлуатації комп'ютерів. КПМГ не несе відповідальності за неналежне використання Веб-сайту та Програмного забезпечення або за будь-які збитки, завдані внаслідок вірусів, порушення прав доступу до даних, компрометації паролів тощо.

10. КПМГ законно використовує права інтелектуальної власності на Програмне забезпечення та Веб-сайт. Забороняється використовувати вміст Веб-сайту та Програмного забезпечення для будь-яких цілей, крім тих, що відповідають їх призначенню, без попередньої письмової згоди КПМГ.

11. Забороняється дизасемблювати, виконувати реверсивний інжиніринг або іншим способом змінювати Програмне забезпечення або намагатися отримати доступ до вихідного коду Програмного забезпечення, зламувати або іншим чином намагатися отримати доступ до інших областей систем КПМГ, Веб-сайту або мережевих ресурсів, до яких користувачі не мають доступу, сканувати порти та вживати інших дій, які можуть завдати шкоди інформаційним системам КПМГ, Програмному забезпеченню та Веб-сайту.

12. В якості умови використання Веб-сайту користувач гарантує, що не буде використовувати цей Веб-сайт з будь-якою метою, забороненою цими Умовами використання, або в такий спосіб, який становить або створює можливість поведінки, що буде розглядатися як кримінальний злочин, створить передумови для громадсько-правової відповідальності, або в інший спосіб порушуватиме будь-який закон.

13. ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ КОРИСТУВАЧЕМ ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК. КПМГ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКУ ПРЯМУ, НЕПРЯМУ, ВИПАДКОВУ, АБО БУДЬ-ЯКУ ІНШУ ШКОДУ, ЩО ВИТІКАЄ АБО БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ ПОВ'ЯЗАНА З ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ВЕБ-САЙТУ.

14. КПМГ може час від часу вносити зміни у контент та інформацію, що міститься на веб-сайті, а також поточні Умови використання, зокрема для цілей дотримання будь-якого нового чинного законодавства та/або правил та/або для покращення роботи веб-сайту.