Лінія довіри Групи Нафтогаз

Заява про дотримання конфіденційності (дата 30 жовтня 2019)

 ТОВ «КПМГ-Україна» (надалі також – «KPMG» та/або «ми») вважає своїм обов'язком захищати конфіденційність та недоторканність наданої їй інформації. У зв'язку з цим KPMG зобов'язується забезпечити необхідний захист і належне використання персональних даних (надалі також –«персонально ідентифікована інформація» або «ПІІ»), що отримуються через веб-сайт https://dovira.naftogaz.com чи через інші канали звернень на Лінію довіри групи Нафтогаз (надалі – «Лінія довіри») Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (надалі – «Нафтогаз України» та/або «Клієнт»), послуги щодо підтримки якої надає KPMG.

Як правило, ми збираємо тільки ті персональні дані, які користувачі повідомляють нам у добровільному порядку, з метою приймання та обробки скарг, які подаються на Лінію довіри та передання інформації про отримані скарги Нафтогаз України та її дочірнім компаніям (надалі разом – «Група Нафтогаз») з метою збору та аналізу інформації про порушення, вказані Вами при зверненні на Лінію Довіри, та проведення Групою Нафтогаз відповідного розслідування повідомленої інформації і вживання Групою Нафтогаз коригуючих заходів до осіб, які вчинили порушення.

Надаючи нам персональні дані, Ви надаєте згоду на обробку Ваших персональних даних, включаючи передачу третім особам, наприклад Клієнту та особам, які надають нам послуги технічної підтримки. Ваша згода буде діяти до її відкликання Вами. ТОВ «КПМГ-Україна» є розпорядником Ваших персональних даних. Клієнт є володільцем Ваших персональних даних. Ваші Персональні дані будуть оброблятися з метою збору та аналізу інформації про порушення, вказані Вами при зверненні на Лінію Довіри, та проведення Групою Нафтогаз відповідного розслідування повідомленої інформації і вживання Групою Нафтогаз коригуючих заходів до осіб, які вчинили порушення.

Ваші персональні дані будуть знаходиться у володільця Групи Нафтогаз за адресою місця його реєстрації (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6) та у розпорядника ТОВ "КПМГ-Україна" за адресою (м. Київ, вул. Московська, 32/2). З метою забезпечення функціонування Лінії довіри володілець та розпорядник можуть зберігати ваші персональні дані також за іншими адресами.

ТОВ "КПМГ-Україна" буде обробляти Ваші персональні дані відповідно до умов цієї Заяви про дотримання конфіденційності та внутрішніх політик, які стосуються обробки персональних даних.

Нафтогаз Україна буде обробляти Ваші персональні дані відповідно до своїх внутрішніх політик, які стосуються обробки персональних даних.

Об’єм та зміст персональних даних, які Ви надаєте, визначається Вами особисто при зверненні. Об’єм та зміст персональних даних, які Ви нам можете повідомити, може включати: прізвище, ім’я та по-батькові, контактний номер телефону, електронна адреса, посада, місце роботи тощо.

Ви погоджується із тим, що Вам не буде окремо повідомлятися про факти передачі Ваших персональних даних третім особам та/або про факти видалення та знищення Ваших персональних даних.

Просимо уважно ознайомитися з цією Заявою про дотримання конфіденційності (надалі – «Заява про дотримання конфіденційності»), щоб отримати більш повне уявлення про порядок збирання, використання, передачі та захисту отриманих персональних даних.

1. Збір та використання персональних даних

1.1 Характер інформації, що ми збираємо

Ми отримуємо персональні дані про Вас, якщо Ви надаєте їх нам за власним бажанням – наприклад, для того, щоб відправити/надати повідомлення чи скаргу.

Коли Ви надаєте персональні дані через Лінію довіри, ми будемо використовувати цю інформацію відповідно до цієї Заяви про дотримання конфіденційності. Ваші персональні дані не використовується в будь-яких інших цілях, за винятком випадків, коли ми отримуємо від Вас дозвіл на її використання в інших цілях або коли таке використання потрібне в обов'язковому порядку або допускається законом або професійними стандартами.

1.2 Правові підстави для використання отриманих персональних даних

З метою дотримання вимог чинного законодавства, яке дозволяє нам обробляти персональні дані за умови, що у нас є для цього законні підстави, ми будемо керуватися однією з таких умов обробки:

2. Обмін і передача персональних даних, що можуть бути ідентифіковані

Передача третім особам

Ми не передаємо персональні дані третім особам, крім Клієнта, та у випадках, вказаних в цій Заяві про дотримання конфіденційності, а також за винятком тих випадків, коли це необхідно для цілей нашої професійної діяльності, обробки Ваших запитів та (або) потрібно або допускається законодавством або професійними стандартами.

3. Можливість вибору

В цілому Ви не зобов'язані надавати нам будь-які персональні дані, проте відсутність персональних даних буде ускладнювати можливість зворотного зв’язку із Вами за результатами аналізу поданих скарг.

4. Ваші права

При обробці KPMG Ваших персональних даних Ви маєте такі права:

Ви можете направити запит і реалізувати перераховані вище права, зв'язавшись з KPMG за адресою support.hotline@kpmg.ua і вказавши мету, з якою надали нам свої дані, а ми зі свого боку докладемо всіх можливих для реалізації зусиль для виконання Вашого запиту за умови, що він не суперечить чинному законодавству і професійним стандартам.

5. Інформаційна безпека і збереження даних

У KPMG прийняті і діють заходи та політика забезпечення безпеки, покликані захистити персональні дані від втрати, несанкціонованого використання, модифікації або видалення. Разом з тим, у світлі всіх існуючих загроз інформаційної безпеки, надати абсолютну гарантію збереження персональних даних неможливо, навіть незважаючи на всі зусилля, які KPMG докладатиме. Зі свого боку ми робимо все можливе для того, щоб доступ до Ваших персональних даних мали тільки ті особи, яким він необхідний для виконання службових обов'язків. Особи, які мають доступ до персональних даних, зобов'язані дотримуватися їх конфіденційності.

Ми намагаємося зберігати персональні дані протягом лише того періоду часу, протягом якого вони необхідна нам та/або Клієнту для і) виконання запитів особи, або, іi) виконання вимог законодавства, регулюючих органів, внутрішньої адміністративної діяльності або внутрішньої політики, або iii) або до моменту, коли така особа звертається до нас із запитом про видалення таких даних. Термін зберігання таких даних буде залежати від конкретних подій і обставин, з урахуванням яких проводився збір інформації, однак відповідно до вимог підпунктів i) -iii) вище персональні дані будуть зберігатися не довше, ніж належить, відповідно до застосовуваного законодавства.

6. Зміни, що вносяться до Заяви про дотримання конфіденційності

KPMG може час від часу вносити зміни в цю Заяву про дотримання конфіденційності, з тим щоб відобразити чинний на конкретний момент часу порядок забезпечення схоронності даних. Кожного разу, коли ми будемо вносити зміни, у верхній частині цієї сторінки ми будемо вказувати дату нової редакції. Для того щоб дізнатися, як саме KPMG забезпечує захист Ваших персональних даних, ми рекомендуємо регулярно переглядати цю Заяву про дотримання конфіденційності з метою пошуку та вивчення нових положень.

7. Питання щодо положень прийнятої політики і заходів щодо її дотримання

KPMG вважає своїм обов'язком захищати недоторканність Ваших персональних даних.

Якщо у Вас є будь-які питання або зауваження щодо нашої роботи з Вашими персональними даними, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою support.hotline@kpmg.ua. Ви також можете використовувати цю адресу для повідомлення про будь-які проблеми, пов'язані з дотриманням нами Заяви про дотримання конфіденційності.

Надаючи нам персональні дані Ви також погоджуєтеся із тим, що ми не несемо відповідальність за те, як Клієнт обробляє Ваші персональні дані і за наслідки такої обробки, проте ми докладемо максимальних зусиль для передачі усіх Ваших звернень щодо обробки персональних даних Клієнту.

8. Обробка персональних даних Групою Нафтогаз

Група Нафтогаз може здійснювати обробку Ваших персональних даних повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, та/або у формі картотек із застосуванням неавтоматизованих засобів.

Мета обробки персональних даних сформульована в законах, інших нормативно-правових актах, установчих та інших внутрішніх документах Групи Нафтогаз. Зокрема, метою обробки персональних даних може бути забезпечення:

- надання та отримання послуг Групою Нафтогаз;

- адміністративно-правових відносин;

- корпоративних відносин;

- податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

- відносин у сфері управління людськими ресурсами;

- відносин у сфері телекомунікаційних послуг;;

- відносин у сфері безпеки;

- відносин в інших сферах, що стосуються діяльності Компанії.

Мета обробки персональних даних відповідає напрямкам діяльності Компанії, визначених статутом, внутрішніми документами та/або законодавством.